Radno vrijeme OD 07:00 DO 22:00
Pauza: 09:00 - 09:30, 16:00 - 16:30